Koncepce a strategie

Sdružení Ostrava bezpečná doprava!!! intenzivně podporuje a koordinuje oblast prevence a bezpečné dopravy nejen na území města Ostravy, Moravskoslezského kraje, ale jeho činnost je vnímána v rámci České republiky, příznivé ohlasy jsou vnímány také v jiných zemích Evropské unie, sdružení má podporu orgánů Evropského parlamentu.

Koncepce a tvorba strategie výchovy a vzdělávání řidičů vzniká v moderním vzdělávacím komplexu Centra bezpečné jízdy v Ostravě-Přívoze – v rámci moderního, v České republice unikátního a stále rozšiřovaného areálu pro výuku a výcvik řidičů. Posláním sdružení je vytvářet komplexní a souhrnnou politiku v oblasti prevence bezpečné dopravy, samozřejmě se zkušeností doplňovat stávající aktivity statutárního města Ostrava. Ale i nacházet nové možnosti prezentovat Centrum bezpečné jízdy Ostrava v celé jeho šíři, se všemi jeho ojedinělými možnostmi, prezentovat nové trendy v bezpečné dopravě, zavádět nové a pozitivní nahlížení na problematiku bezpečné dopravy, vyhledávat partnery pro rozvoj této koncepce, spolupracovat s institucemi na úrovni České republiky, ale také Evropské unie. Sdružení chce motivovat subjekty, organizace, instituce a společnosti na území města Ostravy, Moravskoslezského kraje a České republiky, i Evropy, které mají svým působením bezprostřední vliv na bezpečnou dopravu, a podporovat jejich zapojení do připravovaných programů a projektů. Společně s dynamickým vývojem a modernizací dopravní infrastruktury, technickým a technologickým rozvojem automobilismu schází výrazně povědomí o úrovni řidičského vzdělání. Řidič není schopen zvlá- dat tento vývoj a s vymoženostmi technologií aktivní i pasivní bezpečnosti vozidel se seznamuje metodou pokusů a omylů. Převažující schopností řidiče je jezdit rychle nebo nesprávně. Je to základní příčina statistického parametru příčin dopravních nehod – Nesprávný způsob jízdy. Proto má smysl systematická činnost sdružení. Eliminovat nesprávné návyky, zavést tréninkové a vzdělávací cykly a vytvořit pravidla pro celoživotní vzdělávání řidičů v zájmu zachování jejich vlastních životů a bezpečí, jako všech ostatních účastníků dopravního provozu, včetně chodců. A to jak dětí, tak dospělých, jako i seniorů a handicapovaných osob.