Ostravská výzva

Je to právě iniciativa sdružení OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!! a Centra bezpečné jízdy LIBROS OSTRAVA, která je namířená k mezinárodní spolupráci v oblasti intenzivního a efektivního zlepšování schopností a dovedností řidičů jako výrazné podpory celkové prevence bezpečné dopravy v Moravskoslezském kraji, České republice a Evropě.

Smyslem a účelem OSTRAVSKÉ VÝZVY je pozvednout povědomí o potřebnosti a neodkladné nutnosti řešení zhoršujícího se stavu povědomí o bezpečnosti v dopravě v Moravskoslezském kraji, České republice a Evropě. Výzva poukazuje na snižující se schopnosti, dovednosti a vnímání evropských řidičů, nedostatečnost profesní výchovy mladých řidičů, následky dopravních nehod, rostoucí hmotné škody a zbyteč- ná smrtelná zranění na evropských silnicích. Centrum bezpečné jízdy libros ostrava, člen sdružení Ostrava bezpečná doprava – nositel ocenění Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Krajské hospodářské komory msk za přínos k rozvoji Moravskoslezského kraje v kategorii vzdělávací středisko a výzkumná organizace jako nejlepší vzdělávací středisko. Cena policejního prezidenta České republiky za osobní nasazení a přínos pana Libora Václavíka, člena správní rady sdružení za projekty bezpečné dopravy v České republice.