Integrovaný záchranný systém

Jediné specializované komplexní výcvikové středisko pro zdokonalování řidičských dovedností příslušníků integrovaných záchranných systémů, armády a dal- ších záchranných a silových složek v České republice. Národní, evropské, přeshraniční a mezinárodní projekty výcviků řidičů policie, hasičů, záchranářů, speciálních složek a dalších zájemců.