Konference, semináře

Konkrétní témata prevence bezpečné dopravy, konference a semináře, odborné týmy, moderní technologie, elektromobilita, oblast ekologie, nové a experimentální metodiky přípravy řidičů. Setkávání odborníků na úrovni statutárního města Ostrava, Moravskoslezského kraje, konference přeshraniční spolupráce, akce na úrovni České republiky, Visegrádské čtyřky a také Evropské unie.