Centrum Bezpečné Jízdy

„Centra bezpečné jízdy jsou definována jako základní a účinná platforma pro systémové celoživotní vzdělávání řidičů ve všech profesních a zájmových oblastech s důrazem na vzdělávání dětí a ostatních účastníků silničního provozu. „Zpráva výboru pro dopravu a cestovní ruch evropského parlamentu o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011–2020“ a národní strategie besip české republiky.

Centrum bezpečné jízdy LIBROS OSTRAVA je pro systém podpory prevence bezpečné silniční dopravy na území města Ostrava i České republiky nenahraditelnou a důležitou součástí. Akreditovaný výcvikový polygon se sofistikovaným specializovaným systémem teoretického a bezprostředně navazujícího praktického vzdělávání řidičů. Nezbytnou součástí jsou speciální vyčleněné asfaltové a terénní plochy s množstvím technických a technologických zařízení určené pro bezpečnou simulaci krizových situací v silničním provozu pro účely periodického zlepšování řidičských schopností a dovedností. Vzdělávání a zpravidla unifikovaná evropská metodická náplň probíhá téměř výlučně prostřednictvím KURZŮ BEZPEČNÉ JÍZDY PRO ŘIDIČE.