Dopravní školička

Moderní a ambiciózní projekt. Ucelený výukový soubor, který přináší předškolním dětem zábavnou formou lepší orientaci v prevenci bezpečnosti a chování v silničním provozu. Speciální interiérové dětské dopravní hřiště s moderními dětskými dopravními prostředky a prvky metodiky výuky přináší dětem i dospělým nový pohled na problematiku a potvrzuje potřebnost těchto preventivních programů.